BS Smetanova

Bytové sdružení Smetanova

Smetanova 54, 337 01 Rokycany

O nás

Bytové sdružení Smetanova, z.s.

Náš zapsaný spolek byl založen dne 9.7.1997 (tehdy jako občanské sdružení) za účelem odkoupení a následné správy domu ve Smetanově ulici č.p. 54 v Rokycanech. Tento dům jsme jako nájemníci odkoupili do vlastnictví a teď se o něj staráme "jako o vlastní".

S účinností od 1. ledna 2014 došlo ke zrušení zákona o sdružování občanů (83/1990 Sb.) a k přesunu právní úpravy občanských sdružení do nového občanského zákoníku (89/2012 Sb.). V souladu s novou právní úpravou bylo i naše občanské sdružení transformováno na zapsaný spolek.

Dům č.p. 54 v Kostelní ulici

Projekt domu je nadepsán: "Návrh na postavení dvoupatrového domu pro velectěného Dr. Tech. Hanuše Karlíka, ředitele cukrovaru, v Kostelní ulici čís. popisné 54 v Rokycanech." Dokumentaci vypracoval Bohuslav Ryšavý, úředně oprávněný stavitel v Rokycanech. Dům byl postaven v letech 1907-1908 (v městském archivu se nachází složka z let 1907-1908, nazvaná "Karlík Hanuš, stavba domu čp.54/I"). V roce 1917 Hanuš Karlík dům prodal za 54.000,- Kč.

Hanuš Karlík si nechal postavit i dům č.p. 82 na rokycanském náměstí. Projekt tohoto domu byl z roku 1902.

V roce 1985 si tehdejší majitel Západočeské energetické závody, k.p. nechal vypracovat znalecký posudek a na jeho základě byla stanovena cena domu na 1.009.264,- Kčs.

V roce 1986 bylo vydáno stavební povolení a do roku 1989 probíhala celková rekonstrukce domu ve stylu poplatném době. Po rekonstrukci dům svoji původní podobu bohužel zcela ztratil...

No a v roce 1998 od Západočeské energetiky, a.s. odkoupilo dům do vlastnictví naše občanské sdružení, později zapsaný spolek...


HANUŠ KARLÍK (1850-1927)

Narodil se 23. března 1850 v Rokycanech v rodině hudebního skladatele. Studoval chemii na pražské technice a praxi získal v několika středočeských cukrovarech. Roku 1881 přijal nabídku na vedení cukrovaru v Nymburce, ze kterého do několika let vybudoval jeden z nejmodernějších cukrovarnických závodů v Čechách. Stal se uznávaným odborníkem, byl členem akademie věd, předsedou Národohospodářského ústavu a za zásluhy o rozvoj průmyslu získal roku 1905 rytířský řád císaře Františka Josefa. Zemřel 10. ledna 1927. Viz Rokypedie.